نوشته‌ها

مقاومت آلوئه ورا به علف هرز

گیاه آلوئه ورا از جمله گیاهان خیلی مقاوم به علف هرز می باشد

در عکسی که مشاهده میکنید گلخانه ای می باشد که در محلی بوده که به دلایلی بیش از ۲ سال رسیدگی نشده و حتی آبیاری و وجین علف هرز انجام نشده ولی حتی یک گیاه آلوئه ورا هم خشک نشده و بعد از وجین علفهای هرز وچهار ماه بعد از همین گلخانه برگ زنی انجام شده