نوشته‌ها

آلوئه ورا برای زخم های سوختگی درجه دوم

سوختگی یطح 2

 

یک گروه از جراحان پلاستیک، ژل آلوئه ورا را با ۱ درصد کرم سولفادیازین نقره برای درمان زخم های سوختگی درجه ۲ مقایسه کردند.

آنها در مجله انجمن پزشکی پاکستان گزارش دادند که زخم های سوختگی در بیماران تحت درمان با آلوئه ورا بطور قابل توجهی سریع تر نسبت به کسانی که با ۱٪ سولفادیاازین نقره تحت درمان بوده اند بهبود یافته اند.

محققان افزودند افرادی که آلوئه ورا تجربه کرذه اندکاهش درد سریع تری نسبت به کسانی که (SSD) استفاده کرده اند داشته اند.