گلخانه بسیار ساده آلوئه ورا

گلخانه ای که مشاهده میکنید ساخته شده از چوب است
پس خیلی راحت میتوانیم جواب دوستانی را که میگویند کشت آلوئه ورا هزینش زیاد و گلخانه نیاز دارد را بدیم
که آلوئه ورا نیاز به گلخانه گران قیمت و پیشرفته ندارد و فقط یه پوشش نیاز دارد برای فرار از سرما

سازه ارزان قیمت آلوئه ورا

سازه کوتاه

این گلخونه که تقریبا شباهت به خزانه دارد برای کشت آلوئه ورا مناسب است

برای آلوئه ورا نیاز به هزینه های هنگفت گلخانه سازی نیست و در مناطقی که یخبندان زمستانی را داریم

نیاز هست آلوئه ورا در زیر پوشش کشت نمود و بسته به اقلیم و میزان سرما و باد منطقه میتوان سازه هایی قوی تر یا ضعیف تر احداث نمود

سازه ای که مشاهده میکنید با لوله ۵ سنگین زده شده که مقاومت به سنگینی برف و باد را دارد

سازه مورد نیاز آلوئه ورا

گلخانه آلوئه ورا

آلوئه ورا گیاهیست که در اقلیم گرم رشد و نمو میکند و حتی بصورت خودرو در خیلی از مراتع و کوهپایه ها دیده میشود و میتوان بصورت زراعی کشت نمود

در مناطقی که سرما زمستان و یخ بندی داریم بناچار مجبوریم برای فرار از یخبندان کشت زیر پلاستیک انجام دهیم البته نیاز به گلخانه مجهز نیست یه گلخانه ساده یا حتی خزانه نیاز داریم