بونکیه (مشابه بونسای)

بونسکی (Bonseki) و بونکیه (Bonkei)

در این هنرهای ژاپنی منظری در حد و اندازه بسیار کوچک در یک سینی خلق می‌شود اما گیاهان زنده در آنان استفاده نمی شود. در بونسکی برای خلق منظره از شن و سنگ و به شکل سنتی از سینی های سیاه رنگ برای خلق مناظری همانند کوهستان ساحل دریا و یا باغ استفاده می‌شود. سنگهای کوچک به جای کوه‌های غظیم‌الجثه مصرف می‌شوند و  گاهی از قطعات مس رنگ شده برای ساختن خانه‌ها معابد پلها و سازه‌های مشابه بکار گرفته می‌شود . تمامی مناظر خلق شده در هنر بونسکی موقتی هستند اما با روشهای خاص قابل حفظ شدن هستند و پایدار می‌مانند که در آن صورت هنر دیگری با نام بونگا (Bona) (نقاشی بر روی سینی) و یا سونا اِ (Suna-e) (نقاشی با شن )بوجود می آید.دو نمونه از هنر بونسکی در تصویر زیر آمده است.

در هنر بونکیه (تصویر زیر) صخره‌های بسیار کوچک و موادی همانند سیمان برای ساختن تپه‌ها و کوه‌های برآمده از ضمینه ساخته شده از سنگ و شن بکار گرفته می‌شود و همچنین در هنر بونکیه از مجسمه آدم، حیوان، ساختمان و … نیز استفاده می‌شود

سایکیه

سایکیه Saikei

همانطور که اشاره شد نگهداری و پرورش درختان مینیاتور در گلدان بونسای خوانده می‌شود اما اگر همراه با درخت، وجود موارد دیگر همانند خاک، صخره، آب و … نیز اهمیت یابد نامهای دیگری برای چنین هنری انتخاب شده است که عبارتند از:

اگر طراحی منظر اهمیت یابد در واقع هنر سایکیه (Saikei) انجام می‌پذیرد. سایکیه به معنی “منظر کاشته شده” است که در آن ترکیبی از درختان مینیاتور با خاک، سنگ،آب و گیاهان پوششی بکار می‌رود که در یک سینی و یا ظرفی همانند یک سینی قرار می‌گیرند. معمولا ظرف استفاده شده در این هنر سرامیکی با دیواره ‌های کوتاه است. شکل زمین (مواد موجود در کف سینی) در این هنر بسیار مهم است که در هنر بنسای  بدین مسئله چندان اهمیتی داده نمی‌شود. یا به بیان دیگر در بنسای به وجود یک تک درخت تاکید می‌شود در حالیکه تاکید سایکیه بر روی یک منظر زنده است.