تاثیر آلوئه ورا بر سوختگی ها و اگزما

در این عکس فرد مورد نظر از کودکی دچار مشکل پوستی بوده و داروهای مختلفی را هم استفاده کرده که موثر نبودند بعد از حدود چهل روز استفاده از ژل آلوئه ورا به علت آبرسانی بسیار بالا و مواد معدنی موجود در آن بهبود قابل توجهی پیدا کرده که در تصویر قابل مشاهده است.