درآمد آلوئه ورا

آلوئه ورا از معدود گیاهانی است که دارای درآمد بسیار خوبی است

چون آلوئه ورا فاقد آفت و بیماری هست و هزینه های نگهداری(مراحل داشت) بسیار پایین است و نیاز کارگری خیلی کم دارد

به همین نسبت هزینه های جاری ناچیز است واز طرفی چون یه گیاه دائم یا چند ساله است هزینه تجدید کشت نداریم و عملا   می توان خرید پاجوش آلوئه ورا را هزینه ثابت در نظر گرفت

در یک گلخانه معمولی شبیه خزانه در هر ۱۰۰۰ متر درامدی بالغ بر ۱۵ میلیون درآمد دارد

کشت آلوئه ورا

کاشت آلوئه ورا بسیار راحت و با هرینه کم میباشد

البته چون معمولا از طریق پاجوش تکثیر می یابد هزینه خرید پاجوش بیشتر از کاشت گیاهان بذری است (از نظر خرید بذر)

ولی با توجه به درامد بالای آلوئه ورا بسیار با صرفه می باشد

در گلخانه بدلیل استفاده بیشتر از سطح فواصل کشت را کمتر میکنیم و معمولا تا ۴۰۰۰ بوته در ۱۰۰۰ متر گلخانه کشت میشود

میتوان آلوئه ورا در سنین مختلف کشت نمود

آلوئه ورا از پاجوش تا تبدیل شدن به گیاه بالغ یک سال ونیم باید بگذراند ولی برعکس گیاهان دیگر حتی می توان بالغ و مادری انرا کشت نمود که از نظر اقتصادی خیلی به صرفه تر است