کتاب مرجع آلوئه ورای ایران؛

دانش فنی مبتنی بر رهیافته های آموزشی

برای خرید این کتاب می توانید با شماره های زیر تماس حاصل کنید:

۰۵۱۳۶۲۳۱۷۴۸

۰۹۳۹۱۱۷۷۹۴۱

نویسندگان:

  مهندس امید عباس زاده، کارشناس ارشد گیاهان دارویی

  دکتر علی قادری، دکترای گیاهان داروئی